Bemestingsplan

Poep en zo

Waarom een bemestingsplan om de voeding in de bodem ieder jaar aan te vullen?
In de voedseltuin van onze Biologische Moestuin Vereniging Hengelo passen wij wisselteelt toe. Dit is een afwisseling van groepen van groenten in een vaste volgorde. Die zes groepen stellen elk hun eigen eisen aan de bodemverzorging. Onze bemesting en het bemestingsplan zijn zodoende gebaseerd op dit schema van wisselbouw:

Top

Planten en mest

Planten groeien door koolstof (C) in de vorm van kooldioxide (CO2) uit de lucht op te nemen en zuurstof (O) en waterstof (H) uit regen- of grondwater te halen. Daarnaast heeft een plant voor het blad stikstof (N) nodig en voor de wortels is fosfor (P) nodig. En voor vruchten, bloemen en knollen is ook nog kalium (K) nodig.
Maar met de oogst verdwijnt die voeding weer uit de bodem en met de regen spoelt een deel er van weg. Dus we moeten wij de voeding ieder jaar aanvullen.

Lees verder onder de foto.

Mensen van De Kapberg voeren paardenmest aan.
Mensen van De Kapberg voeren paardenmest aan.

Met de oogst en door uitspoeling verdwijnt ieder jaar een deel van de voeding uit de bodem. Daarom moeten wij die ieder jaar aanvullen.

Top

Waarom een bemestingsplan?

Een vruchtbare bodem levert genoeg voeding, heeft een goede zuurgraad en een goed gehalte aan organische stof. Dit maakt een goede groei van het gewas mogelijk.
Groenten die horen bij  eenzelfde groep hebben min of meer dezelfde behoeften. Zij stellen daarom min of meer gelijke eisen aan voeding, zuurgraad en het gehalte aan organische stof.
Maar verschillende groepen van groenten stellen juist onderling andere eisen aan voeding, zuurgraad en het gehalte aan organische stof. Zij hebben dus juist verschillende behoeften.
Daarom hoort bij het schema van teeltrotatie ook een tijdschema voor bodemverzorging in die teeltrotatie: het bemestingsplan. Daarin komen aan de orde de behoefte aan kalk, het gehalte aan organische stof, compostgift en de mestgift.

Lees verder onder de foto.

Een lading aangeleverde compost wordt over de moestuin verdeeld.
Een lading aangeleverde compost wordt over de moestuin verdeeld (© André Wonink).

Bij het schema van wisselteelt hoort een tijdschema voor de bemesting van de moestuin: het bemestingsplan.

Top

Bemestingsplan.

De koolsoorten, bladgroenten en vruchtgewassen kunnen wel de nodige bemesting en compost gebruiken. Maar de peul- en wortelgewassen en de aardappelen hebben dat veel minder nodig. Die kunnen daarom voor een belangrijk deel meeliften op de mestgift uit voorgaande jaren voor de andere groentes. Bij toepassing van dit plan gaan wij dus ook heel economisch met mest en compost om.
Dit is voor onze voedseltuin het: Bemestingsplan (pdf-format).

Lees verder onder de foto.

Paardenmest sjouwen
Paardenstalmest sjouwen

Ons bemestingsplan is een planning van de uit te voeren bemesting op basis van de behoefte van de te telen gewassen, per plantvak voor een gewascategorie uit de wisselteelt.

Top

Bodemverzorgingsplan

Als u het leuk vindt om meer te weten over de uitgebreide onderbouwing van onze ideeën over bemesting, dan vindt u dat in ons:

Bodemverzorgingsplan.

Het bodemverzorgingsplan geeft de onderbouwing voor het bemestingsplan.

Top

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.


De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.