Dieren

Deers in de moestuin

Onze moestuin is niet alleen de leefruimte voor onze groenten, fruit en andere planten, maar ook voor allerlei dieren. Die dieren in de moestuin moeten natuurlijk wel van onze groenten en fruit afblijven. Daarom zijn sommige dieren ons liever dan andere dieren.

Evenwicht in de moestuin?

Een moestuin in de open lucht die zonder beestjes is, die moestuin bestaat niet. Hoe meer verschillende soorten dieren je moestuin aantrekt, des te beter het is voor die groentetuin. Die verschillende soorten houden elkaar wat in evenwicht en des te kleiner is de kans op plagen die schade veroorzaken. Echter, een echt “evenwicht” in een zo klein gebied als een moestuin, dat is natuurlijk niet haalbaar. De moestuin maakt deel uit van een wijdere omgeving. Als er een zwerm sprinkhanen of spreeuwen neerstrijkt of wanneer veldmuizen of ratten vanuit de omgeving binnentrekken in de moestuin, dan valt er voor de tuinier niet veel in balans te houden. Het is daarom met betrekking tot moestuinen niet zinvol om over biologisch evenwicht te spreken.

Waar het om draait is:
Hoe krijgen wij méér nuttige dieren op onze moestuin?

Top

Help de natuur

Vroeger en ook nu nog bestreed en bestrijdt men dieren in de moestuin wel met gif. Maar in onze biologische moestuin willen wij geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken.
De kunst is nú om op de moestuin de meer lieve dieren in te zetten tegen de minder lieve dieren. Hoe krijgen wij méér nuttige dieren op de moestuin – dát is de strategie bij het natuurlijk en het ecologisch moestuinieren. Geef de natuur de kans om te helpen met jouw probleem op te lossen. Soms zal het nodig zijn de natuur daarbij een handje te helpen. En ook zal het nodig zijn om geduld te hebben – en dat is niet altijd makkelijk – om de natuur die gelegenheid te bieden om ons te helpen.

Daarbij hoort dus dat wij voorzieningen treffen voor de juiste dieren in de moestuin. Vaak hebben die dieren een steuntje in de rug nodig om ons als moestuinier bij te kunnen staan. Bijvoorbeeld, zangvogels kunnen insecten bestrijden, roofvogels kunnen muizen bestrijden. Daarom zijn dan soms nestkastjes nodig om die vogels aan te trekken. Of bijvoorbeeld sommige insecten kunnen andere schadelijke insecten bestrijden. Daarom lok de juiste insecten door de juiste bloemen aan te planten, tevens ook om bestuivers als bijen aan te lokken. En plant de juiste heggen om vogels en roofinsecten dekking te bieden.

Kortom: “Reik de natuur de helpende hand!

Top

 

Wat doen wij?

Ook bij onze vereniging zoeken wij naar mogelijkheden om milieu- en natuurvriendelijk om te gaan met de dieren in de moestuin:

 

Top

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.


 


De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.