Werkkalender

Het werk

Dit is de werkkalender per maand voor de voedseltuin van de Biologische Moestuin Vereniging Hengelo. Hier kunnen wij altijd van afwijken, wanneer de omstandigheden  zoals het weer er aanleiding toe geven. Dit is naar het oordeel van het bestuur en de werkcoördinatoren.

In het groeiseizoen werken we op sommige avonden en ochtenden., tenzij het ’s avonds te vroeg donker is. In maart & oktober werken wij dan alleen op sommige ochtenden. Maar buiten het groeiseizoen (van november tot maart) werken wij nauwelijks op de moestuin. Voor een overzicht, zie de agenda.

Onze werkkalender

 

Januari

 • Als het niet vriest en nog niet is gebeurd, kunnen we de fruitbomen snoeien.
 • Eind januari is de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Lees verder onder de foto.

Werkkalender - in januari ligt de moestuin er braak en verlaten bij (© André Wonink).
Werkkalender – in januari ligt de moestuin er braak en verlaten bij (© André Wonink).

Top

Februari

 • Houten constructies (gereedschapskisten, infobord, composthoop, koude bakken) controleren en daarna zo nodig herstellen.
 • De voegen van de paden vrij maken van ongewenste plantengroei. Daarna de voegen tussen de stenen opvullen door er fijn wit zand in te vegen. Het voedingsarme wit zand zal wat helpen voorkomen dat daarna onkruid tussen de voegen gaat groeien.
 • Als het niet vriest en nog niet is gebeurd, kunnen we de fruitbomen snoeien.
 • Strooi rond de fruitbomen een laag van goed verteerde stalmest of uitgerijpte compost.
 • Bekalken van de plantvakken waar wij later dit jaar de wortelgewassen en de peulvruchten plannen. Doe dit bij voorkeur op een windstille dag. (zie bemestingsplan).
 • Eind februari of eerste week maart: eventuele winterbescherming van stro / bladeren / mulch weg halen en in de bodem onder werken of op de composthoop gooien (zie bemestingsplan). Daarna  kan de grond beter kan opwarmen in de lentezon .

Top

Maart

De percelen zouden nu klaar moeten zijn voor het nieuwe seizoen. Als het nog niet eerder is gebeurd, dan:

 • Eind februari of eerste week maart: eventuele winterbescherming van stro / bladeren / mulch in de bodem onder werken of op de composthoop gooien (zie bemestingsplan). Daarna  kan de grond beter kan opwarmen in de lentezon .
 • Plantvakken vrij maken van eventuele oogstresten van het afgelopen jaar.
 • Plantvakken vrij maken van ongewenste planten.

En verder:

 • Eventuele slechte plekken in het grasveld herstellen en daarna inzaaien.
 • Compost in de grond werken in het plantvak voor de aardappelen  (zie bemestingsplan).
 • Het poten van zeer vroege aardappelen vanaf half maart en het zaaien van tuinbonen, spinazie en rode bieten in de volle grond en knolselderij en sla (meikoning) in de koude bak (zie zaaikalender). Verder: rabarber scheuren en planten.
 • Eind maart: plaatsen van de handwaterpompen.

Top

April

 • Het grasveld bemesten.
 • Plantvakken vrij maken van ongewenste planten.
 • Begin april: compost op de plantvakken van de koolgewassen, de bladgroenten en  de wortelgewassen (zie bemestingsplan).
 • Midden april: compost op het plantvak van de vruchtgewassen (zie bemestingsplan).
 • Zaaien in de koude kas van: prei en andijvie (zie zaaikalender).
 • Zaaien in de volle grond van: tuinbonen, spinazie, rode bieten, zomer- en winterwortelen (zie zaaikalender).
 • Het poten van de vroege aardappels als dat nog niet zou zijn gebeurd in maart (zie zaaikalender).

Top

Mei

 • Plantvakken vrij houden van ongewenste planten.
 • Begin mei: paardenstalmest brengen op het plantvak van de vruchtgewassen (zie bemestingsplan).
 • Wekelijks het grasveld maaien (alleen als het gras droog is) en  daarna onkruid uit het grasveld steken.
 • Aanaarden van de vroege aardappels.
 • Zaaien in de volle grond van: stokbonen en winterwortelen (zie zaaikalender).
 • Zaaien in de koude kas van: rodekool, andijvie en sla  (zie zaaikalender).
 • Tweede helft mei (na 15 mei): uitplanten van de aangeleverde courgettes, komkommers en paprika’s (zie zaaikalender).
 • Oogsten van spinazie (zie  oogstkalender).
Werkkalender - het uitplanten van de courgettes in mei (© André Wonink).
Werkkalender – het uitplanten van de courgettes in mei (© André Wonink).

Top

Juni

 • Meidoornhaag: snoeien vóór 21 juni (de langste dag).
 • Plantvakken vrij houden van ongewenste planten.
 • Eventueel mulchen tussen de gewassen met groencompost of bladferment (zie bemestingsplan).
 • Wekelijks het grasveld maaien (alleen als het gras droog is) en  daarna onkruid uit het grasveld steken.
 • De vroege aardappels oogsten, ca 90 – 100 dagen na aanplant.
 • Zaaien in de volle grond van: stokbonen, rode biet en winterwortels  (zie zaaikalender).
 • Zaaien in de koude kas van: boerenkool, herfstandijvie en sla (zie zaaikalender).
 • Wekelijks oogsten wat er al te oogsten valt (zie  oogstkalender)

Top

Juli

 • Plantvakken vrij houden van ongewenste planten.
 • Eventueel mulchen tussen de gewassen met groencompost of bladferment (zie bemestingsplan).
 • Wekelijks het grasveld maaien (alleen als het gras droog is) en  daarna onkruid uit het grasveld steken.
 • Zaaien in de volle grond van: stokbonen  (zie zaaikalender).
 • Zaaien in de koude kas van:  boerenkool en herfstandijvie  (zie zaaikalender).
 • Oogsten wat er al te oogsten valt (zie  oogstkalender)

Top

Augustus

 • Plantvakken vrij houden van ongewenste planten.
 • Wekelijks het grasveld maaien (alleen als het gras droog is) en daarna onkruid uit het grasveld steken.
 • Meidoornhaag: snoeien kan van eind augustus tot eind september. Zo loodsen wij de haag met vlakke bovenkant en zijkanten door de winter. Dit bevordert het ontstaan van een dichte heg. Snoei bij voorkeur bij bewolkt weer.
 • Zaaien in de koude kas van: herfstandijvie  (zie zaaikalender).
 • Oogsten wat er al te oogsten valt (zie  oogstkalender)

Top

September

 • Plantvakken vrij houden van ongewenste planten.
 • Nestkastjes voor de vogels schoonmaken. Eventueel nieuwe of herstelde nestkastjes ophangen. De vogels kunnen  er in de winter toevlucht vinden en er aan wennen voor het broedseizoen begint. Hang de nestkasten op met de opening min of meer naar het noordoosten.
 • Wekelijks het grasveld maaien (alleen als het gras droog is) en onkruid uit het grasveld steken. Daarna eventuele slechte plekken in het grasveld herstellen en inzaaien.
 • Meidoornhaag: snoeien kan van eind augustus tot eind september. Zo loodsen wij de haag met vlakke bovenkant en zijkanten door de winter. Dit bevordert het ontstaan van een dichte heg. Snoei bij voorkeur bij bewolkt weer.
 • Oogsten wat er te oogsten valt (zie  oogstkalender).

Lees verder onder de foto.

Werkkalender - de meidoornhaag snoeien in juni en september (© André Wonink).
Werkkalender – de meidoornhaag snoeien in juni en september (© André Wonink).

Top

Oktober

 • Plantvakken vrij houden van ongewenste planten.
 • Mulchen op alle plantvakken in de moestuin (zie bemestingsplan).
 • Het grasveld krijgt een laatste maaibeurt. Wekelijks het afgevallen blad van het gras harken, maar laat  het liggen tussen de planten in perken en borders. Het is straks een goede bescherming tegen winterkou.
 • Eventueel rabarber scheuren om te vermeerderen.
 • De handwaterpompen in veiligheid brengen vóór het misschien echt gaat vriezen.
 • Oogsten wat er nog te oogsten valt (zie  oogstkalender)

Top

November

 • Plantvakken vrij houden van ongewenste planten.
 • Als het nog niet eerder is gedaan: mulchen op alle plantvakken in de moestuin (zie bemestingsplan).
 • Als het niet vriest wekelijks het afgevallen blad van het gras harken (niet op het gras lopen als het vriest), maar laat  het liggen tussen de planten in perken en borders. Het is straks een goede bescherming tegen winterkou.
 • Na de eerste nachtvorsten kunnen we de boerenkool oogsten.

Top

December

 • Plantvakken vrij houden van ongewenste planten.
 • Als het niet vriest en nog niet is gebeurd, : mulchen op alle plantvakken in de moestuin (zie bemestingsplan).
 • Als het niet vriest wekelijks het afgevallen blad van het gras harken (niet op het gras lopen als het vriest), maar laat  het liggen tussen de planten in perken en borders. Het is straks een goede bescherming tegen winterkou.
 • Het tuingereedschap onderhouden, eventueel slijpen met de wetsteen.

Top

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.


 

De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.