Een eigen moestuin kavel

Je eigen groenten kweken!

De Biologische Moestuin Vereniging Hengelo heeft leden mét een eigen moestuin kavel, en leden zonder eigen moestuin kavel. Wie een eigen moestuin wil bewerken, kan zich melden bij het bestuur. Er zijn 20 privé moestuinen in gebruik. De standaard grootte van een moestuin bij ons is één are, ofwel 100 m².  het is nu ook mogelijk een halve tuin van 50 m ²

Het is een vierkant van circa 10 x 10 m. Zie hier onder de plattegrond van onze moestuin (klik op het plaatje voor een vergroting):

Lees verder onder de tekening.

Zie hier de plattegrond van onze moestuin.
Zie hier boven de plattegrond van onze moestuin.

Vrijwel alle tuinen zijn verhuurd aan onze leden, soms komen ook enkele tuinen weer vrij. Die willen wij dan graag opnieuw verhuren. Is er geen tuin vrij, dan kunnen wij u op onze wachtlijst plaatsen.
Een moestuin verhuren wij alleen aan leden. Door lid te worden stemt u ook in met de statuten, het huishoudelijk reglement en het tuinregelement. Lees deze zorgvuldig door. Hierin zijn uw en onze verplichtingen en rechten vastgelegd.

Lees verder onder de foto.

Een "luchtfoto" van een aantal van de partikuliere kavels in de winter.
Een “luchtfoto” van een aantal van de partikuliere kavels in de winter.

Top

Wilt u ook een eigen moestuin kavel?

Ook al zijn wij een kleine vereniging, de verscheidenheid onder de leden is groot. Er zijn leden die gewoon een moestuin willen hebben en de randvoorwaarde van het biologische gedachtengoed voor lief nemen. Andere leden hebben juist meer ambitie. Zij laten zich inspireren door permacultuur, ecologisch tuinieren of werken volgens biologisch-dynamische zaaikalender van Maria Thun. Dat maakt het extra leuk en zo kun je ook veel van elkaar opsteken.
Maar wees u zich er van bewust dat een moestuin veel tijd vergt. Het groeiseizoen op de moestuin is van april t/m september. Dan is zeker 5 uur per week nodig om een moestuin van 1 are goed te onderhouden.

Lees verder onder de foto.

De verscheidenheid onder de leden met een eigen moestuin kavel maakt het extra leuk. Zo kun je ook veel van elkaar opsteken.
De verscheidenheid onder de leden met een eigen moestuin kavel maakt het extra leuk. Zo kun je ook veel van elkaar opsteken.

Top

Toch nog steeds zin in een moestuin? Vast besloten om gezond te gaan leven en vol energie om eigen groente en fruit te gaan kweken?

Meld u dan nú aan als lid voor een eigen moestuin kavel

Download het formulier hieronder:
Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Vult het formulier in en mail het naar onze secretaris: secretarisbmvh@gmail.com

Lees verder onder de foto.

"De

Top

Wat regeltjes

 • U hebt een kavel bij een biologische moestuin vereniging. Daarom is het niet toegestaan om chemische bestrijdingsmiddelen en / of kunstmest te gebruiken.
 • Voor het aanzien van het terrein, mogen op onze tuinen geen tuinhuisjes worden geplaatst. Omdat de tuinen geen huisjes hebben, komt iedereen in de eerste plaats om te tuinieren.
 • Wel mag u constructies plaatsen (mits toestemming van het bestuur) die niet hoger zijn dan 1,50 meter. Dit is gelijk aan de hoogte van het raster om het tuincomplex. U kunt er dus wel zaken als een gereedschapskist of een zitbankje plaatsen.
 • Planten mogen niet hoger groeien dan dat u er staande op de grond bij kunt om de oogst te plukken. Wat betreft fruitboompjes zijn dus alleen laagstam toegestaan.
 • De leden met een eigen moestuin zorgen niet alleen voor de eigen kavel, maar ook voor het totale complex. Dit houdt in dat u ook het pad naast uw tuin schoon houdt. En ook houdt dit in dat u de haag naast uw tuin snoeit. Deze heg houdt u bij op de hoogte van de afrastering (1,50 m).
 • Het is niet toegestaan een tuin te laten verwilderen, u moet hem goed verzorgen. Gaat het echt niet goed, dan krijgt u een brief van het bestuur met dringend verzoek voor tuinonderhoud. Lukt ook dat niet, dan kan het bestuur de tuin terugvorderen.
 • Eens per jaar komen we samen voor het “oogstfeest”. Dit is een gezellig samenzijn waarbij alle leden dan een gerecht maken van de eigen oogst.
 • Auto’s en parkeren: Alleen voor het laden en lossen mag u met de auto het complex op. Daarna dient u de auto buiten het terrein te parkeren waar ruim voldoende gratis plaats beschikbaar is.

Lees verder onder de foto.

Het jaarlijkse oogstfeest voor mensen met een eigen moestuin kavel.
Eens per jaar komen we samen voor het “oogstfeest”. Dit is een gezeliig samenzijn waarbij alle leden met een eigen moetuin kavel een gerecht maken van de eigen oogst

Top

U krijgt gratis voor uw moestuin:

 • Mest: wij krijgen van de nabijgelegen manage De Kapberg de stalmest van de paarden. Wij composteren die mest en die (gecomposteerde) paardenmest is vrij ter gebruik door alle leden. Een m³ stalmest op 100 m² (1 are) is een gemiddelde bemesting. In stalmest van paarden zit veel stikstof, wat fosfor en bijna geen kalium.
 • Gft-compost: wij krijgen, indien beschikbaar, in de lente circa 25 m³ / 17 ton gft-compost. Ook de gft-compost is vrij ter gebruik door alle leden.
 • Water: verspreid over het tuincomplex zijn 4 waterpompen aangelegd voor algemeen gebruik. U hoeft dus geen eigen waterpomp te slaan of medegebruik van een waterpomp van buren te regelen. In het winterseizoen zijn de pompen afgeloten en veilig opgeborgen om schade door vorst te voorkomen.

Top

Kosten bij een eigen moestuin kavel

Als lid met een eigen moestuinkavel krijgt u te maken met de volgende kosten:

Jaarlijks:

 1. lidmaatschap: contributie € 5,- per jaar;
 2. kavel huur is € 20,- voor 50 m2 en € 40,- voor 100 m2

Eenmalig:

 1. sleutel: kosten voor een sleutel die u toegang geeft tot het moestuincomplex € 5,-
 2. borg sleutel: een borgsom voor een sleutel voor het tuincomplex van € 10,-. Deze borgsom krijgt u terug bij het beëindigen van uw lidmaatschap, mits u de sleutel weer inlevert.
 3. borg tuin: een borgsom van € ,-.  Deze borgsom krijgt u terug bij beëindigen van uw lidmaatschap, mits u de tuin schoon oplevert. Dit houdt dan in dat u alles behalve de begroeiing moet verwijderen.

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De kosten voor lidmaatschap en kavelhuur dient u jaarlijks vóór 1 maart over te maken.

Het is mogelijk om tussentijds lid te worden, of tussentijds het lidmaatschap te beëindigen.

Beëindiging van het lidmaatschap dient u voor 1 november schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken.

Top

——————————————————————-

Aanmeldingsformulier voor lid met eigen tuin.

Download het formulier hieronder:
Aanmeldingsformulier lidmaatschap 
Vult het formulier in en mail het naar onze secretaris: secretarisbmvh@gmail.com

 

Top

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.

 

De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.