Werkgroepen

 

Werkgroepen binnen de vereniging

De leden van de vereniging zijn in het groeiseizoen ten minste eens per week even actief in de voedseltuin voor het goede doel.
Onze werkmomenten zijn op de avonden (dinsdagen en donderdagen) en tevens op ochtenden (woensdagen en zaterdagen). Voor het volledige overzicht van werkmomenten: zie daartoe onze moestuinagenda.

Voor de doelmatigheid van het moestuinbeheer, is de verantwoordelijkheid voor diverse werkzaamheden verdeeld over werkgroepen. De werkverdeling is als volgt:

Lees verder onder de foto.

Gezamenlijk compost aanvoeren (© André Wonink)
Gezamenlijk compost aanvoeren (© André Wonink)

Dat verschillende werkgroepen verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, betekent niet dat anderen niet hoeven te helpen met dat werk. Iedereen helpt met alles.

Top

Zaai- en PootGroep

De eerste jaren van de vereniging was het de taak van de Zaai- & PootGroep (ZPG) om in het winterseizoen te overleggen wat wij het daaropvolgende groeiseizoen voor groenten zouden gaan verbouwen in de voedseltuin.

Zoals in de laatste nieuwsbrief van 2017 al was te lezen is de samenstelling van die ZPG gewijzigd en uitgebreid.
Voor een nadere toelichting zie de: Nieuwsbrief.

Ook heeft het bestuur een  aantal taken gedelegeerd naar die ZPG. De taken van de ZPG zijn nu als volgt:

 • voorzaaien in de koude kas;
 • aanleggen van de groentebedden;
 • bemesten van de groentebedden;
 • zaaien en uitpoten in de volle grond;

Hiertoe stelt de ZPG in het winterseizoen een teeltplan op voor het volgende seizoen (2018), en een werkplan (2018).
Verdere taken van de ZPG zijn het:

 • beheersen van het onkruid;
 • aanvoeren van groenafval voor de composthoop;
 • oogsten van de groenten;
 • contact met de Voedselbank voor kratten en ophalen van de oogst;
 • aangeven voor de OnderhoudsPloeg wanneer diverse plantvakken gebruiksklaar moeten zijn voor het nieuwe seizoen.

en tevens voor een:

 • bestellijst voor het bestuur voor het zaai- en pootgoed voor het nieuwe seizoen;
 • jaarlijkse evaluatie met de Voedselbank;
 • jaarverslag van de zaadvoorraad (2018);
 • jaarverslag van de oogst (2017).

Lees verder onder de foto.

Moestuiniers in the mist: prei oogsten (© André Wonink)
Moestuiniers in the mist: prei oogsten (© André Wonink)

De Zaai- en PootGroep verzorgt het beheer van de groenten.

Top

Onderhoudsploeg

Met ingang van 2018 heeft de vereniging een OnderhoudsPloeg.
De taken van de OnderhoudsPloeg zijn als volgt:

 • het ploegen en frezen van de plantvakken in de voedseltuin vóór aanvang van het seizoen;
 • en ook het ploegen en frezen van de plantvakken in de voedseltuin ná afloop van de oogst;
 • het winterklaar maken van de plantvakken in de voedseltuin voor aanvang van de winter;
 • het onderhouden van de meidoornhaag grenzend aan de plantvakken van de voedseltuin;
 • het onderhouden van de moestuinheg tussen moestuin en Beleefbos;
 • het omzetten van de composthoop;
 • het onderhouden van de compostbak;
 • het onderbrengen in winteropslag en het onderhoud van de waterpompen;
 • het onderhouden van de gereedschappen;
 • het onderhouden van de kisten voor de opslag van gereedschap.

Lees verder onder de foto.

Een nieuwe gereedschapskist in de maak (© André Woninnk)
Een nieuwe gereedschapskist in de maak (© André Woninnk)

De OnderhoudsGroep schept voor de voorwaarden waardoor de Zaai- en PootGroep goed haar werk kan doen.

Top

Werkcoördinatoren

Een duo van coördinatoren is steeds verantwoordelijk voor het werk op een bepaalde dag van de week, de verdeling is als volgt:

Voor 2018:

 • Voor de dinsdagavonden: Marga en Meral;
 • Op de woensdagochtenden: André en Willy;
 • En op de donderdagavonden: Det en Roel;
 • Tot slot de zaterdagochtenden: Dierdre en Lucy.

Eén van beiden van het duo is dan steeds de coördinator op een bepaalde datum.
Voor het volledige overzicht van werkmomenten: zie daartoe onze moestuinagenda.

Werkverdeling: de werkcoördinatoren begeleiden de praktische uitvoering van het werk op de moestuin.
Werkverdeling: de werkcoördinatoren begeleiden de praktische uitvoering van het werk op de moestuin.

De Werkcoördinatoren begeleiden de praktische uitvoering van het werk in de moestuin.

Top

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.


 

De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.