Broedvogels bij de moestuin in 2018

 

Broedvogels bij de moestuin in 2018

In de winter 2016 – 2017 hebben wij naast de moestuin, aan de rand van het Beleefbos, een aantal nestkasten voor torenvalken en voor insektenetende vogelsoorten opgehangen. Zie ook: Vogels in de moestuin.
André van den Berg heeft in 2018 opnieuw voor het SOVON de broedvogels in en langs het Beleefbos geteld. Daaronder ook de nestkasten van de moestuinvereniging en van de heemtuin

Torenvalken

Ondanks langdurig en veelvuldig lastig vallen door kauwen was er voor het tweede opeenvolgende jaar broedsucces voor de torenvalken: vier jongen zijn er uitgevlogen. Als uitgesproken veldmuisjagers zijn torenvalken natuurlijk van harte welkom bij onze moestuin.

Insectenetende vogels

Broedende insectenetende zangvogeltjes naast een moestuin leveren een goede bijdrage aan het verantwoord bestrijden van schade door insecten. Eén broedpaartje mezen is zo in een broedseizoen wel goed voor het verwijderen van wel tienduizend rupsen en andere insecten.
Wat de overige nestkasten in en langs het Beleefbos betreft, zijn er vijf bezet geweest door een paartje koolmezen, drie paartjes pimpelmezen en een paartje bonte vliegenvangers. Daarnaast hebben de koolmees en de gekraagde roodstaart, echte holenbroeders, ook in een knotwilg langs de Dijksweg gebroed.

Eikenprocessierupsen

Tot slot, het nestkastje dat in 2017 in beslag was genomen door wespen, herbergde in 2018 een nest eikenprocessierupsen . . .

Nest van eikenprocessierupsen
Nest van eikenprocessierupsen

Nestkastjes als slaapplaats

In het najaar 2018 zijn de nestkasten weer schoongemaakt.
De nestkasten waar niet in is gebroed, blijken intensief te zijn gebruikt door vogels als slaapplaats voor de nacht.
Dus alle nestkasten blijken hier nuttig en zinvol, ook als er niet in wordt gebroed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *