Categorie archieven: Moestuindagboek-2017

In ons moestuindagboek melden wij het als er een nieuwtje over de vereniging of over de moestuin is.

Werkgroepen in de moestuin

Winter op de moestuin (© André Wonink)
Winter op de moestuin (© André Wonink)

Werkgroepen in de moestuin

De eerste jaren van de vereniging was het de taak van de Zaai- & PootGroep (ZPG) om in het winterseizoen te overleggen wat wij het daarop volgende groeiseizoen voor groenten zouden gaan verbouwen in de voedseltuin.
Het bestuur heeft voor 2018 de taken van de ZPG uitgebreid. Het komt er in grote lijnen op neer dat de ZPG alle beheer van de groenten verzorgt.

Daarnaast heeft de vereniging met ingang van 2018 ook een OnderhoudsPloeg.

Voor de “personele invulling” van de ZPG en de Onderhoudsploeg: zie de laatste Nieuwsbrief van 2017.

Voor een nadere toelichting op de taken van de beide groepen, zie
werkgroepen.