Groenten

Voor wie van gezond houdt!

In de Goede Doelen tuin teelt de Biologische Moestuin Vereniging Hengelo groenten voor de Voedselbank Midden Twente. Groente is de belangrijkste groep van gewassen onder de moestuinplanten.
In jaarlijks overleg met de Voedselbank kiezen wij, wélke groenten wij het volgend seizoen telen – zodat wij die groenten telen waar ook echt behoefte aan is.

De werkgroep zaai- & pootgroepje brengt aan het einde van het jaar rapport uit aan het bestuur uit over de oogst van het afgelopen seizoen:

Het zaai- & pootgroepje werkt ’s winters een teeltplan en een werkplan voor het nieuwe seizoen uit:

Lees verder onder de foto.

Oogstfeest (© Nico Stroes).
Oogstfeest (© Nico Stroes).

In onze voedseltuin passen wij vruchtwisseling toe, verdeeld over zes groepen van groenten. Dit is een rotatie van groepen van moestuin groenten in een vaste volgorde. Daarnaast hebben wij nog een vak voor vaste planten. Wij telen dus in het totaal in zeven vakken met de volgende groepen van groenten:

  1. Peulgewassen
  2. Aardappelen
  3. Look-, wortel- en knolgewassen
  4. Vruchtgewassen
  5. Bladgroenten
  6. Koolsoorten
  7. Vaste planten

Lees verder onder de foto.

Oogst (© André Wonink).
Oogst (© André Wonink).

Hieronder staan onze keuzen voor groenten in de moestuin van dit jaar. De praktijk wijkt soms af van de planning. Zo zaaien en planten wij soms later dan voorzien. Dit kan komen door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, of doordat de bodem te lang nat blijft. Ook oogsten wij minder dan wij aanplanten, zo gaan soms bijvoorbeeld sla en andijvie verloren omdat zij doorschieten vanwege het weer. Of een opkweek van plantjes mislukt en moet opnieuw gebeuren. Dat hoort er ook allemaal bij.

Top


Peulgewassen

Bij de peulgroentes is de keuze voor dit jaar als volgt: tuinbonen, stoksperziebonen en stoksnijbonen.

Vooral jong geplukt zijn de boontjes heerlijk en de teelt geeft meestal weinig problemen.
Tuinbonen hebben last van de zwarte bonenluis. Top de plant als er vijf trossen bloemen aan één stengel zitten of als de zwarte bonenluis verschijnt.

Lees verder onder de foto.

Oogst van snij- en slabonen.
Oogst van snij- en slabonen .

Lees verder onder de foto.

"<yoastmark

Top

Aardappelen

Bij de aardappelen is gekozen voor het ras dan in voorgaande jaren: de Annabelle. Het een ras is bestand tegen de aardappelmoeheid. Het is een vastkokende aardappel met een gele kleur en ovale vorm. Omdat hij zo stevig is, is hij geschikt voor het maken van salades. De Annabelle is een hele vroege aardappel.

Lees verder onder de foto.

Oogst van aardappels
Oogst van aardappels

Lees verder onder de foto.

Coloradokevers zoeken in het veld met aardappels (© Nico Stroes).
Coloradokevers zoeken in het veld met aardappels (© Nico Stroes).

Top

Look-, wortel- en knolgewassen

Voor de wortel- en knolgewassen is de keuze voor dit jaar als volgt: zomerwortels, winterwortels en rode biet.
Wortels kunnen last hebben van de wortelvlieg: de maden vreten gangen in de wortels.
De rode biet (cylindra) zaaien wij als tweede gewas, nadat wij de rode biet (kogel 2) hebben geoogst.

Voor de lookgewassen kiezen wij voor dit jaar voor prei.  Prei hoort biologisch bij de familie van look, maar in de praktijk van de groenteteelt hoort prei bij de bladgroenten. Echter, ónze prei komt voor de helft in het vak voor de koolgroenten te staan. De andere helft van de prei komt als nateelt in het vak voor de aardappels te staan. Kunt u het nog een beetje volgen?
Prei is een plant die langzaam groeit en die last kan hebben van de larven van de uien- of preivlieg. Verse stalmest trekt deze vliegen aan.

Lees verder onder de foto.

Bij het oogsten van wortelen hangt de romantiek in de lucht.
Bij het oogsten van wortelen hangt de romantiek soms in de lucht.

Top

Vruchtgewassen

De voorkweek van de vruchtgewassen doen wij in de lente, binnenshuis. Het het vorstgevoelige pootgoed gaat midden mei, dat is rond IJsheiligen, de volle grond in.
Vruchtgroenten groeien snel en daarom wij moeten de vruchten op tijd oogsten. Als bijvoorbeeld een courgette maar enkele dagen te lang aan de plant zit, dan kan hij al te groot zijn. Dan is hij niet zo lekker meer. Het tijdig plukken van de vruchten stimuleert ook de vorming van nieuwe vruchten.

Lees verder onder de foto.

Oogst vruchtgewassen (© André Wonink).
Oogst vruchtgewassen (© André Wonink).

Lees verder onder de foto.

Komkommer in de moestuin.
Komkommer in de moestuin.

 

Top

 

Bladgroenten

Bij de bladgroenten kiezen wij voor twee soorten sla en twee soorten andijvie.

De andijviesoorten zaaien wij als tweede gewas, nadat wij de kropsla hebben geoogst.
Echter, sla en andijvie kunnen makkelijk doorschieten, afhankelijk van zaaiperiode en weersomstandigheden.

Aanvullend zaaien wij spinazie (breedblad) in het teeltvak van de koolgewassen. Daar is ruimte beschikbaar omdat de koolgewassen wat later worden ingezaaid.

Lees verder onder de foto.

Oogst van kropsla
Oogst van kropsla

Lees verder onder de foto.

Bladgroenten - de andijvie moeten wij in plastic verpakt bij de Voedselbank aanleveren.
Bladgroenten – de andijvie moeten wij in plastic verpakt bij de Voedselbank aanleveren.

Top

Koolsoorten

Tot de koolsoorten behoren onder andere spruiten, boerenkool, Chinese kool, paksoi, broccoli, raapstelen, rammenas, radijs, meiknol, snijmoes, koolraap, rucola en nog vele andere. Bij de koolsoorten kiezen wij voor rode kool en boerenkool.
De boerenkoolplanten komen voor de ene helft in het vak voor de koolgewassen te staan. De andere helft komt als nateelt in het vak voor de aardappels te staan.

Lees verder onder de foto.

Boerenkool (© Nico Stroes).
Groenten in de moestuin: boerenkool (© Nico Stroes).

 

Top

 

Vaste planten onder de groenten

Omdat het hier om vaste planten gaat, is de gewaskeuze hier vanzelfsprekend ieder jaar hetzelfde: rabarber.

Lees verder onder de foto.

Oogst rabarber (© André Wonink).
Oogst rabarber (© André Wonink).

 

Het rabarberveldje.
Het veldje met rabarber: de vaste planten onder de groenten.

Top

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.

 

De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.