Huishoudelijk reglement

Inleiding

Bij het oprichten van een vereniging stelt het bestuur ook een huishoudelijk reglement op. Dit bevat regels van uitvoering van en/of aanvullingen op de statuten.
Denk hierbij aan zaken als:

  • hoe en wanneer te vergaderen,
  • het beleggen van bijeenkomsten,
  • regels over hoe je lid kunt worden,
  • de betaling van  contributie,
  • het bijhouden van de financiële administratie, of
  • de besluitvorming binnen het bestuur.

Als een vereniging zo een reglement heeft, dan moeten alle leden er zich aan houden.

Het bestuur kan dit reglement, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, zelf aanpassen. Anders dan bij de statuten hoeft dat dus niet bij notariële akte.

Lees verder onder de foto.

Kropsla oogsten in de voedseltuin
Kropsla oogsten in de voedseltuin

Top


Het Huishoudelijk Reglement

Ook de Biologische Moestuin Vereniging Hengelo heeft een Huishoudelijk Reglement. Het bestuur stelde dit op, op grond van art. 11.3 van de statuten.

U kunt het Huishoudelijk Reglement hier lezen in pdf-format.

Daarbij is er in aanvulling hierop ook nog een Tuinreglement.

 

Aan het werk in de voedseltuin.
Aan het werk in de voedseltuin.

Top

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.

 

De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.