Statuten

Inleiding

Statuten zijn als het ware het handboek van een vereniging voor de wat langere termijn. Hierin staan altijd de belangrijkste regels die wij binnen de vereniging moeten naleven, zoals:

  • de naam en plaats van vestiging,
  • het doel van de vereniging,
  • de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging,
  • de manier waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt,
  • de manier van benoeming en ontslag van bestuurders en
  • de bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding.

Een notaris legt de statuten vast in een notariële akte.


In ons jaar van oprichting, 2014, brengt de Slingerbeurs ons in contact met notaris Suwijn. Notaris Suwijn werkt belangeloos mee bij het opstellen van statuten.

Het tot stand brengen van de vereniging was veel werk.
Het bestuur van de vereniging bestond in ons jaar van oprichting uit:

het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Top


U kunt de notariële akte met de statuten hier bekijken (pdf-format).

In aanvulling op de statuten heeft de Biologische Moestuin Vereniging Hengelo ook:

 

Top

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.

 

De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.