Word donateur

Begunstigers ook van harte welkom!

De Biologische Moestuin Vereniging Hengelo heeft de ideële doelstelling om op biologische wijze groente te produceren voor goede doelen.
Dit betekent concreet dat eenderde deel van de tuin op het Weusthag is ingericht als collectieve tuin. Alle leden gezamenlijk bewerken en onderhouden deze collectieve tuin. Daartoe werken wij in het groeiseizoen eens per week mee in de voedseltuin. De opbrengst stellen wij ter beschikking aan de Voedselbank Midden Twente of aan andere maatschappelijke instellingen.

Top

Waarom donateur worden?

U kunt al voor slechts € 5,- per jaar donateur te zijn. Uw donatie gebruiken wij vooral voor de aankoop van zaai- en pootgoed. Maar wij kunnen het ook besteden voor aanschaf en onderhoud van gereedschap.
Als u donateur bent, bent u ook welkom op onze jaarvergaderingen en ontvangt u het meest recente jaarverslag en alle nieuwsbrieven. Een maal in het jaar nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van donateurs. Daar krijgt u dan info over de stand van zaken en u kunt vragen stellen.

U bent ook van harte welkom om tijdens de werkmomenten te komen helpen in de Voedselbanktuin!
Donateurs mogen ook leden meehelpen op de kavel die dat lid huurt, uitsluitend in aanwezigheid van dat lid. 

Meldt u zich aan met het: Aanmeldingsformulier donateur

Met vriendelijke groet,

Dierdre Kleine Punte (voorzitter)
 Anne-Miek Stroomer (secretaris)
Henk Lansink (Penningmeester)
 André Wonink (Algemeen bestuurslid)

Top

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.

 

De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.