Tuinreglement

Inleiding

Het bestuur van de Biologische Moestuin Vereniging Hengelo hoopt dat met het Tuinreglement het tuincomplex goed functioneert. Wij willen hiermee overlast, onderling of aan derden voorkomen, zodat wij met elkaar met plezier blijven tuinieren.
De bepalingen betreffen onder andere:

  • het tuinieren in een biologische moestuin,
  • het aanzien van de tuinen (zoals ontsierende materialen, bouwsels en onverzorgde heggen),
  • en ook de noodzaak om samen onderhoud te plegen, enzovoorts.

Dit reglement is opgesteld door het bestuur op grond van artikel 2.c van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging: “De leden zijn gebonden aan het Tuinreglement”.

Lees verder onder de foto.

Regenboog over de moestuin.
Regenboog over de moestuin.

Top


U kunt ons Tuinreglement hier bekijken in pdf-format.

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.

 

De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.