Combinatieteelt

Planten helpen elkaar

In het moestuinbeheer hebben combinatieteelt en wisselteelt het zelfde hoofddoel, maar zijn beiden anders. Beiden helpen om ziekten en plagen te voorkómen en beiden verzorgen mede de kwaliteit van de bodem.
Het verschil is dat wisselteelt zich richt op de afwisseling van onze groenten in het zelfde plantvak over de jaren. Maar combinatieteelt zich op een afwisseling van gewas in het zelfde plantvak náást elkaar, tegelijkertijd. Bij combinatieteelt richten wij ons daarbij op het combineren van planten die een gunstige werking op elkaar hebben.

Top

Combinatieteelt

Vier werkingen van combinatieteelt zijn:

  • In de moestuin zijn er veel planten die naast elkaar kunnen staan zonder dat ze last van elkaar hebben. Wij maken het de verwekkers van ziekten en plagen moeilijker naarmate wij meer soorten planten met elkaar combineren. Zij kunnen dan niet makkelijk van de ene op de andere plant overgaan. Dit vertraagt het verspreiden van ziektes en plagen. Als Biologische Moestuin Vereniging Hengelo gebruiken wij geen gifstoffen. Dus misschien dat wij hiermee nog ons voordeel kunnen doen.
  • Daarnaast hebben bepaalde gewassen invloed elkaars levensomstandigheden. Een plant lokt bijvoorbeeld insecten aan die nuttig zijn voor de buurplant. Een voorbeeld is dat enkelvoudige bloemen bestuivers aantrekken, zoals bijen en hommels. Hier hebben de vruchtgewassen, bessenstruiken en fruitbomen profijt van. Of de bloemen trekken zweefvliegen aan, waarvan de larven op de naastgelegen groenten de luizen opeten.
  • Ook kan een plant juist de belagers van een buurplant weg lokken: dit noemen wij vangplant. Die vangplanten kunnen andere groenten zijn, maar ook gebruikt men wel enkelvoudige bloemenplanten die geen groenten zijn. Die gebruikt men dan alleen vanwege hun functie om de groenten die er naast staan te beschermen. Een voorbeeld is dat Oost-indische kers luizen kan weglokken bij fruitboompjes. Ook kan de geur van een plant de belagers van buurplanten verjagen. Bekend is de combinatie van wortels en lookgewassen (bijvoorbeeld uien en prei). Prei en uien verspreiden een geur waar de wortelvlieg uit de buurt blijft en de wortels geven een geur af waardoor de prei- of uienvlieg uit de buurt blijft.
  • Er is ook nog een ander voordeel. Diverse soorten planten hebben verschillende wortelstelsels die naast elkaar geplaatst verschillende bodemlagen gebruiken.

Top

De toepassing

Combinatieteelt vraagt om kennis en inzicht en om tijd en energie. Bij onze vereniging passen wij het nog niet toe. Maar zeker voor een biologische moestuin is het een optie voor de toekomst.
Op Internet zijn heel veel voorbeelden en meningen te vinden over wel of niet werkzame combinaties van planten. Echt harde feiten zijn schaars. Er is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect op de groei van de planten en op de oogst. Veel informatie berust op ervaring van tuiniers – kennis die daarom zeker niet minder waardevol hoeft te zijn.
Probeer het ook eens op de eigen biologische moestuin.
Voor informatie, google op de combinatie van de betreffende “groente +combinatieteelt”. Of google op “+schema +combinatieteelt” voor een overzicht.

Top

Vragen of opmerkingen over deze pagina?
Neem dan contact met ons op.

 

De vereniging draagt het biologische gedachtengoed uit en teelt voor goede doelen.